top of page

צילום מחול

כוחו של המחול

 

במפגשי הצילום אני מחפשת להראות את מה שנמצא מתחת לפני השטח. את מה שהגוף מנסה לומר. מחפשת את קשר העין, המחוות, הרגעים העדינים שבין לבין.

צילום מחול בארץ

בית הספר למחול - סמינר הקיבוצים

התמונות צולמו במסגרת המופע "מסע חורף" של בית הספר למחול - סמינר הקיבוצים

הבלט הישראלי - תל אביב

התמונות צולמו במסגרת סדנת צילום של פוטו ישראל

מחול הצילום - המחלקה למחול, עיריית ירושלים

התמונות צולמו במסגרת תכנית מחול הצילום מאת המחלקה למחול, עיריית ירושלים בהובלת יעל – בית ליוצרי מחול ופרפורמנס ובהנחיית אייל הירש

מחולה - רשת בתי הספר למחול

התמונות צולמו במסגרת מופע סוף השנה של בית הספר מחולה - תל אביב